Nyhedsbrev

DANMARK FOR FOLKET - KOMMUNERNE FOR BORGERNE - BORGERNE FOR FRIHED OG ANSVAR

Dine bekymringer bekymrer os!

Folkelisten.dk vil ud af EU, nedlægge Regionerne og indføre Direkte Demokrati...hvor det er borgerne der bestemmer!

UD AF EU • NEDLÆG REGIONERNE DECENTRALISERING AF BESLUTNINGSKOMPETENCEN
GRÆNSEBOMMENE GENINDFØRES BY- & LANDBETJENTEN GENINDSÆTTES

REFORMERING OG FORENKLING AF SKATTESYSTEMET
FLERE VARME HÆNDER  • FÆRRE KOLDE HÆNDER
RETTIDIG OMHU • HANDLING OG KONSEKVENS
FRIHED UNDER ANSVAR

DIREKTE DEMOKRATI, HVOR BORGERNE TAGER DE STORE BESLUTNINGER, INDFØRES !

Pengemagten, med retten over udstedelse af danske kroner, fratages finanssektoren og bankerne og overleveres til Danmarks nye uafhængige Nationalbank, hvor alle danskere får tilbudt gratis og gebyr fri indlåns/lønkonto på deres cpr-bankkonto. Danskerne kan således spare op og investere i Danmark i stedet for i de griske finanshuse der har misbrugt danskernes tillid i alt for mange år.

Folkelisten.dk vil ud af EU, nedlægge Regionerne og indføre Direkte Demokrati, så det fremover er borgerne der tager "de store beslutninger" i og om vores samfund!

Vi vil således indføre nærdemokrati i kommunerne, hvor borgerne 4 gange om året tager beslutning om væsentlige emner og tiltag i deres lokalområder. Dette kan gøres ved elektronisk afstemning med Nem-ID ligesom vi idag afgiver elektroniske vælgererklæringer til nye partier mv.

                   FOLKELISTEN's BLOGFolkelisten.dk - Det tavse flertals stemme - NaturLigVis ☼