Nyhedsbrev

Folkelisten.dk' udenrigspolitik har følgende overordnede overskrifter;

  • Udmeldelse af EU (Centrallisme er menneskefjendsk og gavner ikke yderområderne.)
  • Etablering af Nord-Atlantisk Samhandelsforening med f.eks. Færøerne, Grøndland, Island, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Skotland, Irland, England, Estland, Letland, Litauen etc.
  • Omlægning af udlandsbistandsordninger fra pengeydelser til vare- og serviceydelser. Alt udført at danske virksomheder og danske  medarbejdere.
  • ...Folkelisten.dk - Det tavse flertals stemme - NaturLigVis ☼