Nyhedsbrev

Decentralisering af beslutningskompetencen;

  • Nedlæggelse af Regionerne.
  • Tildele kommunere mere lokal beslutningskompetence.
  • Oprette lokale skadestuer
  • Genindføre land-/bybetjenten i gadebilledet.
  • .....

....hvilket fører henimod indførelse af DEMOKRATI for første gang i landets historie.

DIREKTE DEMOKRATI - ELLER NÆRDEMOKRATI SOM VI KALDER DET!
Folkelisten.dk - Det tavse flertals stemme - NaturLigVis ☼