Nyhedsbrev

Folkelisten.dk ønsker at decentralisere samfundet og således give magten og beslutningskompetencen om lokale forhold, tilbage til borgerne og befolkningen i kommunerne. Samtidig skal bureaukratiet, paragrafrytteriet skrankepaveriet osv. elimineres. Vi skal have mere produktivitet (varme hænders arbejde) i kommunen igen frem for skrankepaveri, bureukrati, papirnusseri og kolde hænders paragrafrytteri.

  • "Kolde hænder skal laves om til varme hænder!"
  • Frivillighed, iværksætteri og "folk der går foran" og gør en forskel skal prises.
  • Gadebetjenten skal igen skabe ro og orden på gader og stræder.
  • En lokal skadestue etableres i samarbejde med de lokale brandstationer og de lokale lægestuer.
  • Fokusering på stordriften på skole-, institutions-, og plejehjemsområdet stoppes.
  • UNG-ÆLDRE integration opbygges ved besøgsordninger.
  • Kommunale aktiveringsprojekter erstatter ligegyldighed og passificeringsprojekter for arbejdsløse
  • ..........

Det er politik på gadeplan.......og det hedder NÆRDEMOKRATI...eller

DIREKTE DEMOKRATI!
Folkelisten.dk - Det tavse flertals stemme - NaturLigVis ☼