Nyhedsbrev

Folkelisten.dk anerkender åbne og frie arbejdsmarkeder og gode, sunde arbejdsvilkår på tværs af kommune, lande og kontinenter.

Således skal vores skattepolitik tillempes de frie markedsvilkår hvorfor;

  • Erhvervsskatteniveauet skal være konkurrencedygtig og attraktivt for udlandske virksomheder.
  • Personskatten skal ditto være interessant og konkurrencedygtig, så pengene bliver i landet og så vi kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft til at bosætte sig her i landet.
  • Momsen skal differencieres så sunde varer og ydelser, herunder sunde råvarer/fødevarer og grøn energi, fritages for moms og afgift.
  • Afgifter skal følge "forbruget" og ikke "varen". Afgifterne lægges således på f.eks. olie, benzin, sukker, fedt osv. istedet for på bilen, slikket m.v.. Ved at fjerne f.eks. statsafgifterne på biler får vi en væsentlig nyere og mere "sikker" bilpark og en afledet mere grøn og CO2 venlig bilpark. Ydermere vil afgiftsstigningerne på olie og benzin samtidig få flere over på offentlig transport og man vil i højere grad overveje at tage cyklen, eller gå, til bageren, den lokale købmand .... istedet for.
  • Energirigtige løsninger, herunder el-biler, jordvarmeanlæg, sol- og vindenergiløsninger m.v. frigives for afgiftspålæg, moms osv..
  • .........Folkelisten.dk - Det tavse flertals stemme - NaturLigVis ☼