Nyhedsbrev

Folkelisten.dk vil fokusere og målrette sin positive erhvervspolitik mod små og mellemstore privatejede danske erhvervsvirksomheder, idet de danner grundstammen for hele samfundsstrukturen. Vi vil hertil skabe et særdeles godt erhvervsklima for nystartede virksomheder således at de primært skal fokusere på deres ide og ikke på det administrative bureaukrati det idag kræver at starte for sig selv. De får således hjælp til at få administrationen op at køre.

  • Erhvervskatten skal tilpasses et konkurrencedygtig niveau
  • Momsen skal differensieres så det bliver fordelagtig at købe sunde og rene fødevarer samt samfundøkonomiske goder og serviceydelser såsom "grøn" energi.
  • Bureaukratiet og administrationen i det offentlige skal reduceres til et minimum.
  • Afgiftjunglen og tilskudsordninger skal afskaffes.
  • ... Folkelisten.dk - Det tavse flertals stemme - NaturLigVis ☼