UD AF EU • NEDLÆG REGIONERNE • DECENTRALISERING AF BESLUTNINGSKOMPETENCEN
GRÆNSEBOMMENE GENINDFØRES • BY- & LANDBETJENTEN GENINDSÆTTES 
REFORMERING OG FORENKLING AF SKATTESYSTEMET
FLERE VARME HÆNDER  • FÆRRE KOLDE HÆNDER
RETTIDIG OMHU • HANDLING OG KONSEKVENS
FRIHED UNDER ANSVAR